luns, 11 de maio de 2015

XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE. Homenaxeado o Dia das Letras Galegas este ano

O día das Letras Galegas:

Antes de falar do homenaxeado deste ano, imos adicar unhas liñas ao Día das Letras Galegas.

A celebración do día das Letras Galegas, cada 17 de Maio, foi instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega para conmemorar a publicación do libro de Rosalía de Castro " Cantares Gallegos", un 17 de Maio de 1863 e homenaxear a algún escritor ou escritora en lingua galega.

"Cantares Gallegos", está considerada como a obra literaria que inicia o "Rexurdimento" da literatura e da cultura galega moderna.

A proposta de celebrar ese Día foi formulada por tres membros da Real Academia Galega, Manuel Gómez, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego.

A primeira escritora homenaxeada, no ano 1963, foi a mesma Rosalía de Castro seguíndolle en anos posteriores: Alfonso Castelao, Eduardo Pondal, Francisco Añón, Curros Enríquez, López Cuevillas...

A Real Academia Galega celebrou o pasado 2006 os seus cen primeiros anos de historia.

Fontenla Leal e Manuel Curros Enríquez, dende Habana, deron os primeiros pasos para a creación dun organismo que loitara pola lingua e a cultura galega e así, un 30 de setembro de 1906 celebrouse no salón de actos da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos da Coruña a constitución e primeira reunión da Real Academia Galega.

A primeira sede foi no Pazo Municipal de A Coruña, pasando posteriormente a un edificio da Rúa Tabernas, propiedade dunha das académicas, a condesa de Pardo Bazán.

O seu primeiro presidente foi Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro


(Información tomada de Seminariogalan.org)


" Xose F. Filgueira Valverde"

Agora si, imos falar do homenaxeado deste ano 2015 

XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE (Pontevedra 1906-1996). (Fundación Filgueira Valverde)

Sendo estudante en Pontevedra, desde os 13 anos, asiste ás xuntanzas de Losada Diéguez, Castelao e Casto Sampedro e ás de Pérez Costanti e Cotarelo, en Compostela, apaixonándose polo traballo de campo en equipo e interdisciplinar. De contado comeza a investigar e publicar e, antes dos 19, anos xa é correspondente da RAG.

Acada a Licenciatura en Historia en 1927 (Zaragoza) e en 1928 (Santiago) a Licenciatura en Dereito con Premio Extraordinario; en 1935 (Madrid); o doutoramento en Lingua e Literatura Galego-Portuguesa coa tese La Cantiga CIII: noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval). Tamén no 1935, aproba a Cátedra de Instituto de Lingua e Literatura Española. Catedrático en Lugo primeiro e dende 1939 en Pontevedra (director entre 1946-1976).

Participa na creación, en 1923, do Seminario de Estudos Galegos; en 1927, do Museo de Pontevedra (director entre 1940-1986); en 1944, do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos (presidente en 1972); en 1948, da pioneira Editorial Bibliófilos Gallegos; do Consello da Cultura Galega (presidente dende 1990); na recreación, con Díaz Pardo, do Seminario de Estudos Galegos (1978); na orientación cultural da Fundación Barrié.

Colabora (1936-1957) na elaboración d’O Gaiteiro de Lugo, folleto que fai monolingüe galego (chegáronse a vender 50.000 exemplares). Ordena e edita o Cancioneiro Musical de Galicia de Casto Sampedro (1942) e o Inventario de la riqueza monumental y Artística de Galicia; intervén na edición do Cancioneiro de Bal y Gay; e impulsa a primeira tradución da Biblia ó galego.

Investigador, escritor e xestor cultural, Filgueira (membro dunha ducia de Academias galegas, españolas e estranxeiras), contribuíu á comprensión do que foi, é e pode ser Galicia.PRESENTACIÓN DE XERMÁN TORRES PARA AS ESCOLAS:
                                   
Ao longo desta semana publicaremos recursos educativos para traballar tanto na escola como na casa a vida e obra do señor Filgueira e pouquiño a pouco xurdirán máis sorpresas que temos agochadas.

Deica pronto! 
Ningún comentario:

Publicar un comentario